TMMKKM

He Pānui

Click the below links to download our newsletters:

Ngā mihi tuatahi ki tō tātou Kīngi, te pou here tangata, a Tuheitia, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi. Anō nei ki te whare o te Kāhui Ariki, pai mārire ki a rātou katoa. Tangi ana te manawa mō te hunga kua ngaro atu i te tirohanga kanohi, takahia atu ra koutou te ara o ngā tūpuna ki te huinga o te kahurangi. Tēnei te mihi whānui ki a rātou katoa kua riro ki te kāpunipunitanga o ngā wairua. Kua mihia, kua tangihia rātou, nō reira ko rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, mauri ora ki a tātou!

Ngā Nama a te Kura Kua tāpiri nei ngā utu ā te kura me ngā pepa tono mō te pūtea waka. Kei te noho nama tonu ētahi mai i te wāhanga kua pāhure. Kia kaha koa ki te utu i ngā nama kia ea. Kura Pēke Moni: ASB 12-3249-0024036-00 Utu-ā-Kura: $30 mā te tamaiti kotahi $45 mā ngā tamariki e rua $60 mā ngā tāmariki 3+

Whakaaro mō te wiki “Korihi ake ngā manu Tākiri mai te ata Ka ao, ka ao, ka awatea!” Ka rongo i ngā manu i te ata hāpara, ā he tohu pai mō te rā, mō te oranga o te tangata. Nāku noa Laura


 

 

 
 

 

Te Rangi Kākāriki!! Te Rangi Kākāriki!!